Kiwanis Aalter

Serving the children of the World

Kiwanis Aalter Baekeland staat in voor verschillende sociale projecten, kom meer te weten of onze club, doelstellingen, activiteiten en onze projecten.

Kiwanis Aalter Luc Hoste

B-9880 Aalter, BE-VOV, België0

Kiwanis Aalter website is loading...

Kiwanis Aalter Serving the children of the World

Kiwanis Aalter

Wij zetten ons in voor verschillende sociale projecten.
Sinds onze oprichting werden al meer dan 67 sociale projecten gesteund door € 250.516,00- te schenken!

Welkom beste lezer

Welkom beste surfer op de website van KIWANIS AALTER BAEKELAND. Uw bezoek doet ons plezier.

Via deze webstek kan je heel wat meer te weten komen over KIWANIS in het algemeen en onze club in het bijzonder. Onze doelstelling, onze activiteiten en de sociale projecten die we steunen.

Onze webstek wordt regelmatig bijgehouden; kom dus regelmatig een kijkje nemen en we hopen natuurlijk dat je dan eens de zin bekruipt om deel te nemen aan één van de activiteiten die we inrichten en waarvan de opbrengst steeds integraal gaat naar een sociaal doel.

Veel surf- en leesgenot.

Met vriendelijke groeten
Hans HERBRANT, stichtend Voorzitter anno 2006.

Kiwanis heeft 6 doelstellingen die als handleiding dienen voor ieder Kiwaniër in al zijn activiteiten, over de hele wereld.

  1. Het stellen van menselijke en geestelijke waarden boven de materiële.
  2. Het aanmoedigen van de dagelijkse toepassing van de gulden regel: "Behandel een ander zoals je zelf door hem behandeld wil worden."
  3. Het bevorderen van de aanvaarding en toepassing van hogere sociale, zakelijke en professionele maatstaven.
  4. Het tot stand brengen, door woord en daad, van een meer ontwikkelde, meer actieve en meer dienstwaardige maatschappij.
  5. Het vinden, langs Kiwanis clubs om, van de weg naar de duurzame vriendschap, naar onbaatzuchtige dienstverlening en naar het uitbouwen van een betere samenleving.
  6. Het samenwerken om gezonde opvattingen en edele idealen na te streven en in stand te houden, die meer eerlijkheid, rechtvaardigheid, vaderlandsliefde en goede wil met zich mee brengen.

Kiwanis Aalter Baekeland voegt aan deze algemene doelstellingen toe dat de club wil optreden als sponsor van concrete sociale projecten in Aalter of in de onmiddellijke omgeving ervan. Projecten worden als concreet beschouwd indien er een rechtstreeks verband bestaat tussen het verstrekken van een toelage enerzijds en een verbetering of vermeerdering van de sociale dienstverlening anderzijds.

Over Leo Baekeland

Leo Baekeland werd in 1863 in Gent geboren, als zoon van een schoenmaker. Vanwege zijn goede schoolprestaties kreeg hij een beurs om technische chemie te gaan studeren aan de universiteit van Gent. Op zijn 21e promoveerde hij tot doctor in de natuurwetenschappen. Gedurende zijn studie had hij zich voornamelijk bezig gehouden met de bestudering van fenolharsen, maar hij liet dit onderwerp schieten ten faveure van chemisch onderzoek op het terrein van de fotografie, een grote hobby van hem. In 1887 kreeg hij patent op een methode om fotografische platen te maken die onder water ontwikkeld konden worden. Twee jaar later, tijdens een studiereis naar de Verenigde Staten, accepteerde hij in New York een baan als chemicus in een bedrijf van fotografische materialen. Vier jaar later besloot hij verder te gaan als zelfstandig chemicus. Al snel gingen de zaken goed, met name nadat hij Velox, een speciaal soort fotopapier dat bij kunstlicht ontwikkeld kon worden, had uitgevonden. Deze ontdekking trok de aandacht van de Kodak Company van George Eastman, die de rechten van het Velox-papier opkocht voor het aanzienlijke bedrag van 750.000 dollar.

Baekeland keerde terug naar zijn studie van fenolharsen. In 1905 richtte hij daartoe vlakbij zijn huis in Yonkers, New York, een bescheiden laboratorium in. In 1907 ontdekte hij dat de thermohardende verbinding tussen fenol en formaldehyde goed beheerst kon worden door toevoeging van een alkaline katalysator. Was dit mengsel eenmaal hard, dan kon het door de toepassing van hitte niet opnieuw uiteengesmolten worden. Daarmee was de weg vrij voor de grootschalige produktie van deze kunststof: bakeliet, de voorloper van plastiek.

In 1939 werd The Bakelite Corporation, zoals Baekeland's firma sinds 1922 heette, overgenomen door de Amerikaanse chemiereus Union Carbide. Vijf jaar later, in 1944, overleed Leo Baekeland op 80-jarige leeftijd.

Image Kiwanis Aalter

Wat is Kiwanis?

Kiwanis Aalter Baekeland is een club behorende tot de internationale organisatie Kiwanis International, die mensen met uiteenlopende beroepen samenbrengt in clubs en die aan lokale dienstverlening doet zonder oogmerk van persoonlijk belang, aan anderen die het minder hebben.

Wij maken deel uit van het district Belgium-Luxembourg met 179 clubs en 4.067 leden. (3.490 mannen - 577 vrouwen). Kiwanis telt wereldwijd 8.600 clubs in 82 landen, met een totaal van 307.000 leden.

Wat is Kiwanis?

Kiwanis is een internationale organisatie van serviceclubs. Een serviceclub is een club van mensen die door het opzetten en uitvoeren van activiteiten geld bijeenbrengen (fundraising) en dat bijeengebrachte geld uitgeven aan goede doelen (fundspending). Er zijn meerdere servicecluborganisaties in Belgie en in de wereld.
De clubs van Kiwanis zijn autonoom in hun handelen. Ze hebben zich echter wel gebonden aan regels en enkele verplichtingen van Kiwanis International. Het hoofdkantoor van Kiwanis International is gevestigd in Amerika, in de stad Indianapolis. De regionale werking op het Europese continent wordt gecoördineerd vanuit het Regional Service Center in Gent.
Kiwanisclubs kunnen gemengd zijn of alleen bestaan uit mannen of uit vrouwen. De leden van de clubs zijn in principe afkomstig uit alle lagen van de bevolking. De clubs streven het liefst naar leden uit verschillende beroepsgroepen.

Hoe is Kiwanis ontstaan?

Kiwanis is een initiatief van twee Amerikanen. Zij kregen het idee om mensen met uiteenlopende beroepen samen te brengen in een vriendenkring, met de bedoeling elkaar wederzijds te steunen en te helpen. Dit leidde tot de oprichting van de eerste club in Detroit, in de Amerikaanse staat Michigan op 21 januari 1915. Deze datum wordt sindsdien beschouwd als de oprichtingsdatum van Kiwanis.
In november 1916 werd Kiwanis internationaal door de oprichting van de eerste Canadese club in Hamilton, Ontario. Pas in 1961 werd de eerste club buiten Amerika en Canada opgericht en wel in Wenen.

Waar komt de naam Kiwanis vandaan?

Vast staat dat de woorden 'NunKee-wan-is' de basis vormen van de huidige naam Kiwanis. Deze woorden vormden een uitdrukking in de taal van de Ochipew Indianen, die leefden in de omgeving van Detroit. Voor deze uitdrukking zijn verscheidene malen verschillende vertalingen gevonden. De eerste was 'Wij drijven handel', daarna kwamen 'Wij maken plezier - wij maken lawaai'.
Die vertalingen moeten op een of andere manier in het begin van de twintigste eeuw uiting zijn geweest van iets gemeenschappelijks. De eerste Kiwanians vermaakten zich goed met elkaar, lieten van zich horen, maar dreven niet echt handel. Daarvoor in de plaats begonnen zij aan dienstverlening zonder oogmerk van persoonlijk belang, aan anderen die het minder hadden.
In het Nederlands wordt de naam Kiwanis tegenwoordig graag uitgelegd als 'Laat zien wie en wat je bent' en 'Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden'.

Kiwanis in de wereld

Momenteel heeft Kiwanis International clubs in 88 landen in de wereld met in totaal circa 300.000 leden. Verreweg de meeste clubs bevinden zich in de Verenigde Staten, Canada en Europa. Er zijn ook al clubs in Afrika (Algerije, Tunesië, Kenia, Nigeria en Zuid-Afrika) en Azië (Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Kazakztan, Tadzjikistan, Kirgizië).

Deze website maakt gebruik van cookies voor optimale functionaliteiten.Bekijk ons privacybeleid