Schenking in 2009 twv. € 3.000,00-

Project: De Sleutel

Totaalsom: € 3.000,00-
Type: gift

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen. We steunen dit project voor 3000 €.