2007 donaties

Albezon Project
gift

Kiwanis Aalter Baekeland schonk in oktober 2007 een bedrag van 2.500 € aan het Albeson-project (bekend van vorig jaar).


Rung
gift

Kiwanis Aalter Baekeland schonk in september 2007 een bedrag van 2.500 € aan Rung, een vluchthuis voor jongeren die weggelopen zijn uit een instelling of overwegen om dit te doen. Rung biedt deze jongeren een veilige plek waar ze even op adem kunnen komen, terwijl vanuit de voorzieningen inzake bijzondere jeugdzorg een oplossing wordt gezocht voor een terugkeer naar huis of naar de instelling.


Albezon
gift

Kiwanis Aalter Baekeland schonk in september 2007 een bedrag van 1.500 € aan Albezon, een ru�ne in opbouw in het zuiden van Frankrijk waar jongeren tussen de 16 en de 18 jaar een langdurig verblijf kunnen hebben onder begeleiding en aldus dichter tot zichzelf kunnen komen. De jongeren worden er in deze eenzame omgeving toe aangezet te leren samenwerken met anderen aan de heropbouw van een schitterend gelegen woning die thans echter totaal vervallen staat.


ALS-Liga
gift

Kiwanis Aalter Baekeland schonk in september 2007 een bedrag van 1.000 € aan de ALS-liga . Amyotrofische Lateraal Sclerose is een aandoening van de motorische zenuwcellen waarvan de oorzaak nog onbekend is en waarvoor nog geen behandelingsmethode bestaat. De cheque werd overhandigd aan de heer Mong Rosseel, in de streek bekend als 'Vuile Mong', die tevens een gastoptreden verzorgde op de oprichtingsvergadering van onze club.


Special Olympics Belgium
gift

Kiwanis Aalter Baekeland schonk in maart 2007 een bedrag van 250 € aan de Special Olympics Belgium. Deze schenking sluit aan bij de 25-jarige samenwerking tussen Kiwanis Belgie en de Special Olympics. Deze spelen gaan door te Antwerpen van 24 tot 27 mei 2007.