Schenking in 2007 twv. € 2.500,00-

Project: Rung

Totaalsom: € 2.500,00-
Type: gift

Kiwanis Aalter Baekeland schonk in september 2007 een bedrag van 2.500 € aan Rung, een vluchthuis voor jongeren die weggelopen zijn uit een instelling of overwegen om dit te doen. Rung biedt deze jongeren een veilige plek waar ze even op adem kunnen komen, terwijl vanuit de voorzieningen inzake bijzondere jeugdzorg een oplossing wordt gezocht voor een terugkeer naar huis of naar de instelling.