2010 donaties

Special Olympics Belgium

Jaarlijks steunen we dit met een bijdrage, dit jaar met 300 €. dit is gekadert in een gezamelijk project waar Kiwanis Belgium dit sponsort.

Fonds Filliers

wij steunen Het Fonds Filliers met 1000 €. info over dit fonds zie bijgevoegde link.


Jong VZW

Kiwanis schonk hier 500 € voor de aankoop van speelgoed voor de afdeling spel-o-theek.


RUNG-Project


Gammetoen

Schenkingen voor verschillende activiteiten zoals daar zijn : bezoeken, zomer activiteiten, sport en relax, huifkartocht. Deze schenkingen dienen om families met licht tot matig fysiek en mentaal gehandicapte kinderen financieel te ondersteunen. Wij schonken hier 1500 €.


MPI Heilig Hart Deinze

Kiwanis schonk hier 1600 € voor de aankoop van een waterzuil.


't Roborstje

Kiwanis schonk 2500 € voor de sponsering van equicoaching.


De Toevlucht

Kiwanis schonk 1500 € voor aankoop van computers voor kansarme gezinnen. De bedoeling is een computerklas iin te richten om gezinnen die onder de armoedegrens leven de mogelijkheid te bieden om met een computer en internet te werken


De Triangel

Kiwanis Aalter Baekeland schonk 2500 € aan De Triangel voor sponsoring van snoezelpoorten en een visuele stimulatieruimte


MPI Ten Dries

Kiwanis Aalter Baekeland schonk 2500 € voor de sponsoring van logomateriaal ter bevordering van lezen, taal en articulatie.