Schenking in 2010 twv. € 1.600,00-

Totaalsom: € 1.600,00-
Type: gift

Kiwanis schonk hier 1600 € voor de aankoop van een waterzuil.